Презвитерианските църкви са калвинистки църкви, съществуващи и днес във Великобритания, САЩ, Канада и др., ръководени от пастори и презвитери (светски лица) с много опростен култ и богослужение.