Пресека (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Пресека може да се отнася за:

  • Пресека, село в Област Кърджали, България;
  • Пресека, село в Община Кочани, Република Македония;
  • Пресека, село в Община Бабушница, Западните покрайнини, Сърбия;
  • Пресека, село в Община Иваница, Сърбия;
  • Пресека, община в Хърватия;
  • Пресека, село в Община Пресека, Хърватия.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.