Престъпност е исторически променящото се социално и правово явление, представляващо система от престъпления, извършени на определена територия в определен период от време. За престъпност може да се говори само след възникване на правото.

  няма информация
  0 – 1
  1 – 2
  2 – 5
  5 – 10
  10 – 20
  >20
Ниво на умишлените убийства по страни през 2010 г. на 100 000 души

Във всички човешки общества и във всички исторически периоди е съществувала престъпност. Поради динамичните промени някои обществени деяния днес се считат за престъпления (а не са съществували в миналото, например монополизирането на пазара или интернетните престъпления), докато други престават да бъдат престъпления – например изневярата. Съществуват и разлики в законодателствата на отделните страни.

Причините и условията за увеличаване или намаляване на престъпността носят социален характер. Основната и най-съществена част на престъпността е престъплението, което е обществено опасно явление.

Вижте също редактиране

 
Уикицитат
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за