Приключенията на Батман

„Приключенията на Батман“ (на английски: The Batman Adventures) е комиксова поредица на ДиСи Комикс с участието на Батман. Различава се от останалите комикси за Батман по това, че е поставена във времевата линия и е със същия рисунък на „Батман: Анимационният сериал“, за разлика от редовните заглавия във Вселената на ДиСи.

Серията комикси преминава през поредица от промени в заглавието и формата (като номерацията на броевете започва всеки път наново), за да е в такт с промените в съответните сериалите:

Заглавие Броеве Начало Край Съответно телевизионно заглавие
„Приключенията на Батман“ (The Batman Adventures) 36 1992 г. 1995 г. Батман: Анимационният сериал
„Приключенията на Батман и Робин“ (The Batman and Robin Adventures) 25 1995 г. 1997 г. Приключенията на Батман и Робин
„Батман: Приключения в Готъм“ (Batman: Gotham Adventures) 60 1998 г. 2003 г. Новите приключения на Батман
„Приключенията на Батман“ (Batman Adventures) 17 2003 г. 2004 г. Лигата на справедливостта