Принц

(пренасочване от Принцеса)

Принцът (от латинското принцепс) е монарх или член на кралско семейство от мъжки пол.

Принцесата е съпруга на принц или друг член на кралско семейство от женски пол или самата тя монарх.

В славянските страни тези монаршески титли отговарят на титлите княз и съответно княгиня.

Като част от йерархията на титлите в германските и латински държави в Западна Европа принц стои веднага след крал и над херцог. В периода на разцвет на Свещената римска империя владетелите на малките германски държавици носят титлата принц (fürst) като почетно звание. Днес владетелите на Монако също са принцове.