Присад

Уикимедия пояснителна страница

Присад може да се отнася за:

  • Присад, село в област Бургас, България;
  • Присад, село в област Добрич, България;
  • Присад, село в община Прилеп, Република Македония;
  • Присад, проход в планината Бабуна, Република Македония.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.