Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница За българския вестник вижте Провинция (вестник).

Провинция е дума с латински произход, означаваща Страна, вън от Италия, покорена от римляните чрез война.Територията на дадена страна, намираща се извън столицата. Понятието възниква в древната Римска империя, където под провинция са се разбирали обширни територии (които отговарят приблизително на съвременни държави) на държавата, управлявани от местни управители и притежаващи главни градове (в съвременния смисъл за римските административни единици по-подходящо е понятието колония или щат).

С думата провинция в съвременния български език се означават и федералните единици (Länder) на Германия и провинциите на Канада, Китай, както и административните единици на държави с романско културно наследство. За останалите държави за назоваване на подобни структури се употребяват местните понятия - съюзни републики (Русия, Чехословакия, Югославия), щати (САЩ) и др. Провинциите обикновено имат органи на самоуправление - парламент, правителство, собствени полицейски сили, могат да формират собствена данъчна, имиграционна и образователна политика, както и да участват чрез свои териториални представители (обикновено сенатори) във висшите органи на властта на федерацията.

Вижте същоРедактиране