Федерация е държава или организация, съставена от самоуправляващи се звена, обединени от централно правителство. Целта на една такава форма на управление е да бъде дадена относително голяма независимост на звената, като в същото време има единодействие в области от стратегическо значение. Възможни причини за създаване на федерална организация в държавата са: 1.) Твърде голяма територия за ефикасно унитарно устройство, 2.) Силен и дълбоко вкоренен регионализъм и/или 3.) Етническо и/или религиозно многообразие.

Видове федерации редактиране

Според принципите за създаването им федерациите се делят на следните видове:

  • Териториални – органите на федералната единица уреждат само тези въпроси, които в конституцията не са оставени на федералното правителство, а други федералните единица и правителство уреждат съвместно. Единиците нямат право на отцепване, а често дори е забранено.
  • Национални – изградени са на принципа на доброволно обединение на съставящите я единици, важните държавни органи се формират от представителите на федералните единици, осигурява се суверенитет на големите и малките народи и съществува възможност за отцепване.
  • Национално – териториални.

Според документа/тите, станал/и правна основа за създаването и/или функционирането им видовете федерации са:

  • Конституционни,
  • Договорни,
  • Конституционно – договорни.

Според нивата на самтоятелност на федералните единици федерациите се делят на:

  • Централизирани,
  • Децентрализирани.

Държави с федеративно управление редактиране

 
Карта на федерациите по Света

При държавите самостоятелните звена се определят на регионален принцип. Автономният статус на съставните части на федерацията е конституционно установен и не може да бъде променян от централното правителство. Обикновено частите на федерацията не могат да се отделят едностранно.

Следните държави имат (или твърдят, че имат) федерална структура:

Следните държави де юре са унитарни, но в тях има автономни образувания:

Федеративната организация редактиране

Федеративна структура на управление се практикува и в бизнеса. В специализираната литература федеративна организационна структура се нарича всяка, която комбинира децентрализирани звена и централно управление, което води политика на стратрегическо ниво. В бизнеса често са ясно зададени отговорностите на локалните и на централното управления.

Примери за организации с федеративно управление са:

Вижте също редактиране