Федерация е държава или организация, съставена от самоуправляващи се звена, обединени от централно правителство. Целта на една такава форма на управление е да бъде дадена относително голяма независимост на звената, като в същото време има единодействие в области от стратегическо значение.

Държави с федеративно управлениеРедактиране

 
Карта на федерациите по Света

При държавите самостоятелните звена се определят на регионален принцип. Автономният статус на съставните части на федерацията е конституционно установен и не може да бъде променян от централното правителство. Обикновено частите на федерацията не могат да се отделят едностранно.

Следните държави имат (или твърдят, че имат) федерална структура:

Федеративната организацияРедактиране

Федеративна структура на управление се практикува и в бизнеса. В специализираната литература федеративна организационна структура се нарича всяка, която комбинира децентрализирани звена и централно управление, което води политика на стратрегическо ниво. В бизнеса често са ясно зададени отговорностите на локалните и на централното управления.

Примери за организации с федеративно управление са:

Вижте същоРедактиране