Списание „Проглас“ (ISSN 0861-7902) е издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. То излиза от 1992 г. два пъти годишно и публикува оригинални статии на български език по лингвистични, литературоведски и културоведски теми, рецензии за нови книги и хроника на по-важни събития. Освен по специфичната за всеки брой „Водеща тема“ в раздел „Varia“ намират място и статии по предложени от авторите проблеми.

Проглас
Информация
Категориинаучно списание
ИздателФилологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Основаване1992
Последен брой
Номер
2/2019 (XXVIII)
2-2019
Периодичностдва пъти годишно
Държава България
Езикбългарски
Сайтjournals.uni-vt.bg/proglas/bul/default.aspx
Главен редакторЖивка Колева-Златева
ISSN0861-7902;
еISSN 2367-8585

Всяка книжка се публикува и в електронен формат (ISSN 2367-8585), на сайта www.journals.uni-vt.bg. Списанието е индексирано в над 10 системи, сред които ERIH PLUS (Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки), CEEOL (Централно- и източноевропейската онлайн библиотека), MLA и др. Спечелило е конкурс за научна периодика към Фонд „Научни изследвания“ за 2018 и 2019 г.

В редколегията му членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост. Авторите на ръкописи подписват декларация за спазване на Етичните правила на списанието, поместени на сайта му. Всяка от публикуваните статии се одобрява чрез проверка за плагиат и двойно анонимно рецензиране.

Главни редактори: проф. Живка Колева-Златева (2020 – ), проф. Николина Бурнева (2015 – 2019), проф. Пенка Радева (2006 – 2015), проф. Георги Данчев (1992 – 2000) и др.

Външни препратки

редактиране