Произведение

резултат от творческа работа, например разказ, картина, песен, филм и т.н.
За математическия термин вижте Умножение.

Произведение е физически или въображаем предмет, създаден от дейността на човека.

Бележки редактиране