Промискуитет се нарича практиката на безразборен избор. Най-често терминът се употребява за сексуалните контакти и означава безразборно избиране на интимни партньори.

Понятието сексуална активност варира в различните култури. Думи като „женкар“, „фустогонец“, „Дон Жуан“, „Казанова“, „плейбой“, "курвар", "играч" и др., характеризират този вид поведение при мъжете. За жените – „мръсница“, „курва“, „кучка“, „мъжеядка“, "шаврантия", "парясница", "мастия", "парцал", "тандръмия", "курвентия", "миндил", "гювендия" и др.