Древен Рим

Roman SPQR banner.svg


Тази статия  е част от сериите
за Древен Рим.


Периоди
Седемте царе на Рим
753 пр.н.е. – 509 пр.н.е.
Римска република
508 пр.н.е. – 27 пр.н.е.
Римска империя
27 пр.н.е. – 476/1453
Принципат
Западна империя
Доминат
Източна империя
Обикновени магистратури

Консул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управител на Рим

Извънредни магистратури

Диктатор
Началник на конницата

Триумвират
Децемвири
 

Мандатни длъжности

Понтифекс
Легат
Dux
Officium
Префект
Викариус
Vigintisexviri
Ликтор

Магистър Милитум
Император
Принцепс
Август
Цезар
Тетрархия

Институции, римско право

Сенат
Cursus honorum
Римско събрание
Колегии

Римско право
Римско гражданство
Imperium


редактиране

Пропрѐтор (лат.: propraetor или pro praetore) се наричат в годините към края на Римската република, наместниците на преторските провинции, избирани след преторите, завършили своята годишна служба. Пропреторът има самостоятелно командаване и висша юрисдикция в своя район. По обема на властта си по нищо не се отличавали от проконсулите, само инсигниите им били по-малко: 6 ликтора вместо 12, значително по-малка преторианска кохорта и т.н. В периода на принципата, всички императорски провинции, без Египет (виж Прокуратор), се управлявали от пропретори. Пълният им титул бил legatus Caesaris pro praetore consulari potestate, което показва и тяхната главна функция — военно командване, в противоположност на проконсулите, които управлявали мирните сенатски провинции. Тъй като в императорските провинции, интендантската част се управлява от прокуратор, то, пропреторите нямали квестори. Получавайки определено възнаграждение и опасявайки се от строги наказания, наместниците на цезаря ограничавали своите злоупотреби. Освен това, значително облекчение за провинциите било обстоятелството, че пропреторът оставал в провинции значително повече от 1 година. С течение на времето сенатските провинции преминали към управление от страна на императора и поради това изчезнали и разликите в управлението.

Вижте същоРедактиране