Пясъчният часовник е прибор за отчитане на времето. Състои се от два стъклени съда, съединени помежду си с тясно гърло. Часовникът се поставя така, че напълненият с пясък съд да е отгоре. Времето за което пясъкът се пресипва в другия съд през тясното гърло варира между няколко секунди до няколко часа в зависимост от големината на часовника и размера на гърлото.

Пясъчен часовник

Съществуват доказателства за използването на пясъчните часовници още през 12-и-13 век. Те са били използвани в църкви, на кораби и при производството на различни материали. През 21 век губят практичността си почти изцяло и основната им функция се превръща в декоративна в качеството им на сувенир.

Вижте също редактиране