Радиална кожна вена

Радиалната кожна вена (v. cephalica) е повърхностна вена на горния крайник, водеща началото си от венозната мрежа по лъчевата тръбна страна на ръката. От там тя се насочва нагоре и по страничната бразда на двуглавия мишничен мускул достига до триъгълното поле между делтовидния и големия гръден мускул, където пробива фасцията и се влива в подмишничната вена.

Радиална кожна вена
lang=bg
Латински v. cephalica
Атлас Радиална кожна вена
Артерия deltoid branch of thoracoacromial artery
Начало dorsal venous network of hand   
Влива се в подмишнична вена, median cubital vein
Радиална кожна вена в Общомедия