Разсейване на светлината

Разсейване на светлината е разсейване на електромагнитните вълни от видимия диапазон, при което лъчите на отразената светлина се отклоняват в различни, случайни посоки при взаимодействието си с веществото. Причината за това повечето предмети да са видими за човешкото око е именно разсейването на светлината от тяхната повърхност. Когато честотата на падащата и разсеяна светлина е една и съща, се наблюдава еластично разсейване, а когато честотата на падащата се различава от тази на разсеяната, разсейването се нарича нееластично.

Разсейване на светлината. Една от причините небето да изглежда синьо е защото синята светлина (с по-голяма честота) се разсейва много повече от червената светлина, която е с по-малка честота

Външни препратки редактиране