Ракета-носител е ракета, предназначена за извеждане на полезен товар в космическото пространство.

Delta II 7320-10C – Американска ракета-носител

Ракетите-носител се разделят на еднократни и многократни, според възможността им за повторно използване, и на едностепенни и многостепенни, според броя на елементите от които са съставени. Най-широко разпространение са получили еднократните многостепенни ракети.

Еднократните ракети се отличават с висока надеждност благодарение на максималното опростяване на всички елементи. Наличието на няколко степени позволява относително голяма маса на полезния товар спрямо началната маса на ракетата. В същото време, при многостепенните ракети, е необходима по-голяма налична площ за безопасно падане на междинните степени.

Изцяло многократна ракета-носител все още не съществува. Частична многократна система е Космическата совалка.

Първата ракета-носител, доставила товар в орбита е съветската Р-7 (1957 г.).

Вижте същоРедактиране