Раменна кост (на латински: humerus) е дълга тръбовидна кост, част от стилоподиума на скелета при гръбначните организми. В горния си край костта се свързва ставно с лопатката, а в долния проксимален край отново има ставна повърхност, която свързва костта с други две тръбести кости - лъчева и лакътна кост (подраменни кости).

Раменна кост
lang=bg
Латински humerus
Раменна кост в Общомедия
Раменна кост
lang=bg
Раменна кост
Латински humerus
Атлас Раменна кост
Система костна система
Стави рамо, лакът  
Раменна кост в Общомедия

Описание

редактиране
 
Разрез на мишницата

Раменната кост е съставена от тяло, проксимален (горен) и дистален (долен) край.[1] На проксималния край се намира главата (caput humeri) отделена от костта с шийка (colum humeri). Тя влиза в ставната трапчинка на лопатката. Отпред и отстрани на главата се намират два надебелени мускулни израстъка. Тялото на костта притежава широка и гладка спираловидна бразда. Дисталният край притежава напречно обособена ставна повърхност, наречена condylus humeri.

Видови особености

редактиране
  • При човека – медиалният кондил е по-голям от латералния.
  • При говедото – костта е къса, дебела и груба. В проксималния край на костта се наблюдава и трети по-малък израстък.
  • При свиня – костта изглежда дълга и тънка, но при по-стари свине става груба с ясно оформени израстъци.
  • При кон – двата израстъка в проксималната част на костта са почти с еднакви размери.
  • При куче – костта е тънка и дълга с леко извита нагоре проксимална третина. Шийката е ясно отделена, а израстъците са много ниски.
  • При птиците – костта е дълга и слабо извита. Под медиалния израстък има има обширна трапчинка, в чието дъно лежи голям отвор. Той служи за свързване на въздушните торби с празнината на костта.[2]

Източници

редактиране
  1. Проф. д-р вмн Г. Ковачев, проф. д-р вмн Ц. Гигов, „Анатомия на домашните животни“, том I, Земиздат 1995 г., стр. 131-135
  2. Проф. д-р вмн Ц.Гигов, „Анатомия на домашните птици“, второ издание, Земиздат 1985 г., стр. 17