Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Попов.

Рафаил Попов може да се отнася за:

  • Рафаил Попов (1830—1876) e апостолически администратор на българите униати в Османската империя
  • Рафаил Попов (1876—1940) е български историк, археолог, палеонтолог, спелеолог и музеен деятел.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.