Регионален държавен архив – София

Регионален държавен архив – София е дирекция на Държавна агенция „Архиви“.[1]

Дейност Редактиране

Регионален държавен архив – София се ръководи и представлява от директор, който организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите „Държавен архив“ по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.[1]

Структура Редактиране

Включва Държавните архиви в София, Перник, Благоевград и Кюстендил.[1]

Източници Редактиране

  1. а б в Регионален държавен архив – София. // Държавна агенция „Архиви“. Посетен на 25 октомври 2017 г.