Регионални федерални съдилища

Регионалните федерални съдилища (на португалски: Tribunais Regionais Federais, TRF) са второинстанционни органи на федералното правораздаване в Бразилия – апелативни федерални съдилища, които притежават правото да се произнасят по решения, взети от по-долни федерални инстанции. Юрисдикцията на регионалните федерални съдилища в Бразилия се разпростира върху територията на един или няколко щата.

Сградата на Регионалния федерален съд на Трети регион, Авенида Паулиста, Сао Пауло.

Състав Редактиране

Регионалните федерални съдилища в Бразилия имат променлив съдебен състав, като броят на съдиите в тях се определя със закон, но съгласно разпоредбите на конституцията съставът им не може да бъде по-малък от седем съдии, избрани, когато това е възможно, от съответния съдебен регион и номинирани от президента на Бразилия измежду бразилски граждани на възраст между тридесет и шейсет и пет години. Една пета от състава на всеки регионален федерален съд се попълва от адвокати, ефективно упражнявали своята професия повече от десет години, и от членове на Федералната прокуратура с поне десетгодишен опит. Останалата част от състава на регионалните федерални съдилища се попълва от съдии с поне петгодишен опит, по силата на условията за израстването им в съдебната кариера, или спрямо опита и заслугите им.

Функции Редактиране

Компетенциите на регионалните федерални съдилища са дефинирани в чл. 108 от Конституцията на Бразилия. В кръга от компетенции на регионалните федерални съдилища попадат:

 1. правото да започват съдебни процеси и да се произнасят като първа инстанция:
  1. срещу федералните съдии от съответния съдебен регион, включително и срещу членове на военни и трудови съдилища, когато става въпрос за общи престъпления или престъпления по служба, както и срещу членове на прокуратурата, с изключение на случаите, които са от компетенцията на електоралните съдилища;
  2. по преразглеждане на наказателни дела и искове за преразглеждане на собствени решения или такива, взети от федерален съдия от съответния регион;
  3. с актове и habeas data и мандат за защита срещу собствени решения или срещу такива, взети от федерален съдия;
  4. с актове habeas corpus, когато решението за задържане под стража е взето от федерален съдия;
  5. по спорове за компетенция между съдии от състава на съда;
 2. правото да се произнасят като апелативна инстанция по решения, взети от федерални и щатски съдии, изпълняващи федерални функции в техния съдебен регион.
Териториални юрисдикции на регионалните федерални съдилища в Бразилия.

Съдилища Редактиране

До 2013 в Бразилия има пет регионални федерални съдилища:

Нови съдилища Редактиране

На 3 април 2013 г. Камарата на депутатите на Бразилия одобрява на второ четене Проект за изменение на Федералната конституция номер 544/2002, който увеличава броя на регионалните федерални съдилища. Според поправката в страната се учредяват още четири регионални федерални съдилища, които трябва да започнат да функционират в срок от шест месеца след обнародването на конституционната поправка[1]. Конституционната поправка отделя териториалните юрисдикции на новосъздадените съдилища от юрисдикциите на петте вече съществуващи регионални федерални съдилища:

Срещу създаването на новите регионални съдилища обаче е заведено директно дело за противоконституционност пред Върховния федерален съд. Вносител на акта е Националната асоциация на федералните прокурори. Новите съдилища ще могат да започнат своята работа ако Върховният съд не уважи жалбата на Националната асоциация на федералните прокурори[2]. Тогавашният председател на Върховния съд Жоакин Барбоза обаче суспендира влизането в сила на конституционната поправка до окончателното произнасяне на пленума на Върховния съд по по делото.[3]

Източници Редактиране

Бележки Редактиране

 1. Soares, Eduardo. Brazil: Constitutional Amendment Creates Four New Federal Regional Tribunals. 09.04.2013
 2. ((pt)) ADI questiona criação de novos Tribunais Regionais Federais// Portal do Supremo Tribunal Federal. Notícias STF, 17.07.2013. Достъп от:<www.stf.jus.br>. Посетен на 2016-01-05
 3. Scortecci, Catarina. Criação de tribunal federal em Curitiba acaba esquecida no STF. // www.gazetadopovo.com.br. Gazeta do Povo, 12 януари 2018. Посетен на 11 януари 2020.