Регистров тон или регистър-тон (на английски: register ton) е единица за обем на плавателни съдове, равна на 100 кубични фута, тоест на 2,83 m³. Понастоящем не се прилага за нови съдове.

Използва се обикновено в подварианти (съответно за обща и чиста вместимост):

  • бруто-регистров тон (или бруто-регистър-тон) и
  • нето-регистров тон (или нето-регистър-тон).

Въведена е със закон във Великобритания по предложение на комисията на адмирал Джордж Муърсом (George Moorsom) през 1854 г. С регистър-тонове в корабостроенето се измерват обемът на съда и обемът на помещенията, които могат да се използват за полезен товар[1][2].

В регистър-тонове са изчислявани:

  • бруто-регистров тонаж/вместимост (БРТ; gross registered tonnage, GRT или GT)) – общата регистрова вместимост на съда, по данните от измерването на вътрешните помещения на съда (както на трюмовете, така и на надпалубните надстройки, използвани за превоз на товари и пътници);
  • нето-регистров тонаж/вместимост (НРТ; net registered tonnage, NRT или NT) – чистата регистрова вместимост на съда, изчислено от бруто-регистър тонажа, като се извади обемът на помещенията, не предназначени за превоз на товари и пътници.

Международната морска организация одобрява Международната конвенция за измерване на тонажа на корабите на 23 юни 1969 г. Конвенцията встъпва в сила на 18 юли 1982 г., като е предвиден и 12-годишен преходен период за въвеждане. От 18 юли 1994 г. единствените официални величини за измерване на съдовата вместимост са бруто тонаж и нето тонаж, изчислявани по математическа формула[3].

Оттогава понятията за регистров тонаж и съответните единици за измерване все още се прилагат за по-стари съдове.

Източници редактиране

  1. Stopford, Martin. Maritime Economics. Taylor & Francis, 2009. с. 752. Посетен на 17 октомври 2011.
  2. Units and Systems of Measurement Their Origin, Development, and Present Status Архив на оригинала от 2011-11-21 в Wayback Machine.. National Institute of Standards and Technology
  3. International Convention on Tonnage Measurement of Ships Архив на оригинала от 2013-12-02 в Wayback Machine.. International Maritime Organization (IMO)