Емблема за пояснителна страница Тази статия е за юридическия термин. За термина от оптиката/изчислителната техника вижте разделителна способност.

Резолюцията (лат. resolution – решение, разрешение) е писмено решение на парламентарен съвет или асамблея по даден въпрос. Обикновено резолюциите се използват в законодателната власт и в корпорациите.

В документооборота (движението на документите в една организация) резолюцията на хартиен документ е реквизит, състоящ се от надпис върху документа, направен от длъжностно лице и съдържащ прието от него решение.