Резолюция 58 на Съвета за сигурност на ООН

Резолюция 58 на Съвета за сигурност на ООН е приета с единодушие на 28 септември 1948 г. по повод предстоящия избор на съдии от Междуанродния съд. След като Швейцария става страна по Статута на Междуанродния съд, без самата тя да е страна - членка на ООН, Съветът за сигурност на ООН е помолен да направи съответните препоръки. С Резолюция 58 Съветът за сигурност препоръчва Швейцария и всяка друга страна, която се намира в подобна позиция, да получи равни права със страните - членки на ООН, по отношение на онези положения в Статута на Международния съд, касаещи избора на негови членове, който се провежда в Общото събрание на ООН. Резолюцията препоръчва такива страни по Статута на Международния съд, които не са членове на ООН, да бъдат допускани да вземат пълноправно участие в заседанията на Общото събрание на ООН, на които се избират съдии в Международния съд. Освен това Съветът за сигурност препоръчва такива страни да не бъдат допускани до гласуване в Общото събрание, ако не са изплатили навреме определените им дялове за покриване на разходите на Международния съд, когато дължимите от тях вноски в бюджета на съда са равни или надвишават стойността на вноските за две предходни календарни години. Въпреки това резолюцията е категорична, че в такива случаи Общото събрание може да допусне такава страна да участва в избора на съдии от Международния съд, ако тя заяви, че просрочването на дължимите суми се дължи на независещи от нея обстоятелства.

Резолюция 58 на Съвета за сигурност на ООН
Seal of the International Court of Justice.png
Емблема на Международния съд
Дата28 септември 1948
Заседание360
КодS/RES/58 (1948) (Документ)
ПредметМеждународния съд
РезултатПриета
Състав на Съвета за сигурност на ООН през 1948 г.
Постоянни членове
Непостоянни членове
Уикиизточник разполага с оригинални творби на / за:

Текстът на резолюцията е гласуван и приет на части, поради което в цялостния си вид тя не е подложена на гласуване.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. ((en)) UNSCR. Resolution 58

Външни препраткиРедактиране