Рейнджър

Уикимедия пояснителна страница

Рейнджър (на английски: ranger е „горски“, „лесничей“, „странник“, „ловец“, „конен полицай“) може да се отнася за:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.