Рекогносцировката (от думата на латински: recognosco – оглеждам) във военното дело е предварителен оглед на позициите на противника в района на предстоящите бойни (или учебни) действия.

Извършва се лично от командира (командващия) и/или щабни офицери (както и от специално изпратени разузнавателни подразделения) за получаване на преимущество и приемане на решения, а в мирно време – при подготовка на учения и други действия.

Вижте също Редактиране