Военното разузнаване е област от военното дело. Често така се нарича съкратено военната служба и органите, натоварени с водене на военно разузнаване.

Тази служба използва редица средства и методики на разузнаването за събиране и анализ на информация с цел ​​да предостави възможно по-надеждна и по-точна информация, както на съответното военно командване, така и на военно-политическото ръководство на държавата, за обекта на проучване – възможности, намерения и др.

Разузнавателната дейност е разделена на 2 основни области:

  • събиране на информация и
  • обработка на събраната информация.

Разузнавателни агенции в света редактиране