Рекурсивен акроним

Рекурсивен акроним се нарича акроним, който се отнася до самия себе си. Най-старият акроним е може би този на кредитните карти VISA през 1976 – VISA International Service Association.

Не след дълго в компютърния свят тези акроними се възприемат като хакерски (особено в MIT). Първият рекурсивен акроним от този вид възниква през 1977 или 1978 и се казва TINT – TINT Is Not Teco. През историята на компютрите сме свидетели на множество примери за такива акроними като:

  • GNU: Gnu's Not Unix
  • Cygnus: Cygnus: Your GNU Support
  • Wine: Wine Is Not an Emulator