Ресурс

наличен източник на полезни продукти

Ресурсите са източници за покритие на нуждите и потребностите на населението. Може да се разглеждат по много начини: като природни ресурси, също виж термина човешки ресурси, туристически ресурс, ресурс в икономиката и други. Термини като природни ресурси включват производство на ресурси и постигане на желания резултат. Ресурсите[1] са свързани и с темата за тяхното добиване и създаване на производствени продукти.

В икономически аспект, ресурсите се делят на:

Ползите от използването на ресурси могат да включват още: повишаване на социалния статус, правилно функциониране на дадена система и по-голямо благополучие. От човешка гледна точка, природен ресурс е всяко нещо, добито от околната среда с цел удовлетворяване на човешките потребности.[2] В биологията, тоест от по-широка биологична или екологична гледна точка, биологическият ресурс задоволява нуждите на даден жив организъм.[3] В областта на технологиите, с времето и развиването на самите технологии, даден предмет може да се превърне в ресурс при правилна експлоатация и достигане на неговия опитимален статус на употреба.

Източници редактиране

  1. Ресурси в РБЕ
  2. WanaGopa – NyawakanLiving in the Environment: Principles, Connections, and Solutions. 17th. Belmont, CA, Brooks-Cole, 2011. ISBN 0-538-73534-1.
  3. Ricklefs, R.E. The Economy of Nature. 6th. New York, NY, WH Freeman, 2005. ISBN 0-7167-8697-4.