Рефо́рма (на латински: reformo) – преобразование, промяна на определени обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятно състояние.

Реформата се отличава от революцията. Последната е основна или радикална промяна, докато реформата обикновено е свързана с отстраняване на грешки, неправди и злоупотреби, но без промяна на основите на системата. Реформата се стреми да подобри определена система на обществени отношения, революцията – да я премахне изцяло и да я замени с нова различна система.

РеформиРедактиране

Вижте същоРедактиране