Рециклиране

Рециклиране на автомобили в България

Рециклирането (още сметопреработване) е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти.[1] Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, поради което технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

Международен символ за рециклиране

Източници редактиране

  1. Закон за управление на отпадъците // government.bg, 2021 г. Архивиран от оригинала на 2023-03-19. Посетен на 2023-03-19. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.