Суровината е материя, използвана в производството на стоки. Източникът на основните суровини е природата:

Примери:

  • Брашното е суровина, използвана за правенето на хляб, торти и още голямо разнообразие от различни други хранителни продукти. Мелниците за брашно произвеждат брашно, чрез смилане на зърна от пшеница, ръж и други подобни.
  • Тъканта е суровина за изработката на облекло и е получена след множество процеси за преработка на памук, вълна или други суровини от този тип.

Понякога крайният продукт може да бъде суровина в производствения процес на друг продукт. Бисквитите, например, са един завършен продукт, готов за консумация, но също се използва като суровина в производството на други сладкиши като например шоколадови скалички. Млякото в суров вид може да се пие (след пастьоризация), но и да се използва като суровина за широка гама от млечни продукти.

Науката, която изучава свойствата и употребата на материалите, се нарича материалознание и използва едновременно физически, химически и инженерни методи.

Съвременното производство използва множество естествени и изкуствени материали. Природните материали обикновено се наричат суровини. Първичното получаване на такива материали е обект на добивната промишленост, след което те биват преработвани в полуготови материали и готови стоки.

Вижте същоРедактиране