Риболов на тежко

Риболов на тежко – или както е известен още „на дъно“ е разновидност на любителския спортен риболов при който рибата се търси в долните слоеве на водата, около дъното на водоема.

Монтажи на тежко

При този начин риболов се използва риболовна линия, която включва: основното влакно, риболовна тежест, повод, кука, звънче (шпионка) /сигнализатор/. „На дъно“ се ловят основно по едри екземпляри на шаран, бяла риба, сом, кефал, каракуда, и др. Използва се най-вече естествена стръв.