С римско право се обозначава начинът за уреждане на обществените отношения като писани и/или спазвани правила и процедури, които довеждат до възникване на първата цялостна правна система в историята [1] – тази на Древен Рим и Римската империя, която се развивава във времето до падането на Византийската империя. С термина римско право се обозначава и правната дисциплина, занимаваща се с неговото изучаване.

Източник за формата на обичайното право в Рим и неговите правни институти са запазилите се разрешения по съдебни дела. Първите дошли до нас източници за писаното право в Рим са законите на Римските цезари. Едни от най-значимите от тях са Законите за дванадесетте таблици (на латински: Lex Duodecim Tabularum), създадени около 450 пр.н.е.. Плебейският трибун Терентилий Арса, предложил законът да бъде писан, така че да се предотврати произволното му прилагане. [2]

Източници редактиране

 1. Основи на правото, с. 11, проф. Димитър Радев и колектив, София, 2009 г., УИ „Стопанство“. „Първата съвършено историческа форма на правото е римското право.“
 2. ((en)) „A Short History of Roman Law“, Olga Tellegen-Couperus, стр. 19 – 20

Библиография редактиране

 • Римско частно право, Автор: Михаил Андреев, Обем: 479 стр., Формат в мм.: 130х195, Издател: ИК „Софи-Р“, Мека подвързия
 • Венедиков, П., Записки по римско право[неработеща препратка], ИК „Проф. Петко Венедиков“, С. 1999
 • Cracknell, D.G., Wilson, C.H., Roman Law: Origins and influence, HLT Publications, London, 1990
 • Crook, J., A., Law and life of Rome, Thames and Hudson, 1967
 • Дюнан, Ж., Пишона, П., Римско право, Речник на основните термини, Ciela 2007
 • George Mousourakis, The historical and institutional context of Roman law, 2003
 • Кудинов, О.А., Римское право: Краткий терминологический словарь-справочник: Латинские юридические термины, изречения и афоризмы. Хронология истории Римского права / О.А.Кудинов. – Москва: Экзамен, 2007
 • Покровский, И.А., История Римского Права[неработеща препратка]. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 1917. // Allpravo.Ru. 2004.
 • Перетерски, И. С., Римско частно право, Прев. от руски език Н. Бранев, К. Георгиев, София, Наука и изкуство, ДИ „Наука и изкуство“, С., 1952

Външни препратки редактиране