Росица

Уикимедия пояснителна страница

Росица е умалително от роса.

  • Росица е българско женско име.
  • Името Росица носят три български села:
  • Росица е и името на река в България.
  • Росица е и името на таксономичен род растения (Glyceria).
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.