Рузон (Ruso, Rusones) е когномен на римски фамилии в Древен Рим.

Известни с това име:

Други: