Калвизиите (на латински: Calvisii, Calvisius, Calvisia) са фамилия от Древен Рим.

Техните когномен са Сабин (Calvisii Sabini) и Рузон (Calvisii Rusones).

Известни с това име:

Когномен Сабин (Calvisii Sabini):

Когномен Рузон (Calvisii Rusones):

Други: