Руина

(пренасочване от Руини)

Руините (на латински: ruere 'падам') са останки от строителни конструкции.

Антични руини - източник ДАА - Видин
Следсоциалистически руини