Изветрянето е природен процес, при който се осъществява промяна във физичната структура или химичния състав на скалите и минералите от земната кора. В зависимост от действащия фактор изветрянето се поделя на:

Арка в Юта, САЩ – пример за физично изветряне.
Изветряне на скалите в околността на Санкт Петербург, Русия.

Процесът на изветряне се извършва в зоната на хипергенеза и е предхождан от процеса на дилатация. Преструктурираните скали образуват изветрителна кора – която е основен субстрат за процесите на почвообразуване. В зависимост от химичния състав на почвообразуващата скала се определят редица физични и химични характеристики на образуваната почва върху изветрителната кора, като най-важното е плодородието.

Вижте същоРедактиране