Саамски езици е събирателно название на група родствени угро-фински езици, които се говорят от народа саами в Северна Европа (Норвегия, Русия, Финландия, Швеция). Често се смята погрешно, че саамите говорят на един език.

По географски признак саамските езици се делят на 2 клона:

Западносаамски езици

Източносаамски езици

История редактиране

Саамските езици се говорят в най-северните части на Европа. През Средните векове отмрели вече саамски езици са се говорили в средните и южните части на Финландия и Карелия, както и в по-обширни области на Скандинавия. Те обаче са били изместени впоследствие от земеделските фински племена.

Най-нови изследвания разкриват широк речников пласт в саамските езици, свързан с топонимията, имена на животни и растения, които са взети вероятно от езиците на първите обитатели на Северна Европа (Aikio 2004). Първите пра-саамски говори са се образували не по-късно от 500 година.

Литература редактиране

  • Itkonen, T. I. 1947. Lapparnas förekomst i Finland. – Ymer: 43–57. Stockholm.
  • Koponen, Eino 1996. Lappische Lehnwörter im Finnischen und Karelischen. – Lars Gunnar Larsson (ed.), Lapponica et Uralica. 100 Jahre finnisch-ugrischer Unterricht an der Universität Uppsala. Studia Uralica Uppsaliensia 26: 83-98.
  • Saarikivi, Janne 2004. Über das saamische Substratnamengut in Nordrußland und Finnland. – Finnisch-ugrische Forschungen 58: 162–234. Helsinki: Société Finno-Ougrienne.
  • Sammallahti, Pekka 1998. The Saami Languages. An Introduction. Davvi Girji OS, Kárášjohka.