Санктуариум е свято място, в което е издигнат храм за богомолците. Той е обект на постоянни пилигримства.

Понятието се използва най-вече в католическата църква и е свързано с култа към Иисус Христос и Дева Мария, както и с обявлението на различни светии.

Санктуариумите са:

  • със световна известност – когато се посещават от богомолци от целия свят;
  • национални – когато святото място се посещава най-вече от богомолци от съответния народ;
  • локални – когато святото място се почита от вярващи, живеещи в близост до него.

Най-посещаваните свети места от пилигримите-католициРедактиране

Вижте също такаРедактиране