Сантоните (на старогръцки: Σάντονες, Σάντονοι, Σάντωνες; на латински: Santones, Santoni) са галско племе, населявало територията Аквитания при устието на река Гарона.[2]

Златни монети на сантоните от 5–1 век пр.н.е. Ранните галски монети често са вдъхновени от древногръцките монети[1]

Главният град на племето носи името Медиолан (на латински: Mediolanum Santonum).[2] През 58 г. пр.н.е. по времето на Галските войни, Юлий Цезар побеждава племената хелвети и тигурини, които са се заселили на територията на сантоните в битки при Арар и Бибракте.[3] Няколко години по-късно сантоните изпращат 12000 души в помощ на Верцингеторикс за обсадата на Алезия.[4] Територията на сантоните попада под римски контрол през 1 век пр.н.е.

  1. Boardman, John. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Princeton, Princeton University Press, 1993. ISBN 0-691-03680-2. с. 308.
  2. а б Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.
  3. Harry Mountain, The Celtic Encyclopedia, стр 231
  4. Юлий Цезар, Записки за Галската война VII:75