Сборникът е вид книга, която съдържа събрани текстови творби и/или илюстрации (графики, фотографии, репродукции, колажи), между които има някаква обща свързваща характеристика. Обикновено, когато книгата-сборник съдържа предимно (или само) илюстрации, фотографии или художествени репродукции сборникът се нарича албум. Някои видове албуми имат специфични имена, като например сборникът с географски, астрономически или топографски карти се нарича атлас.

Видове сборници редактиране

Сборник с литературни творби редактиране

Най-популярни са сборници с художествени литературни произведения с кратки форми, примерно:

 • Сборник – разкази
 • Сборник с български наропдни приказки
 • Сборник от фолклорни обичаи, суеверия, предания
 • Сборник с творби на... (един автор, или група автори)
 • Сборник – фантастика
 • Сборник с народни песни от Северна България
 • Сборник – избрани стихотворения от Иван Вазов
 • Сборник с български гатанки

и т.н.

Сборник с научни, образователни и технически текстове редактиране

и др.

Сборник с правила, закони, наредби редактиране

 • Сборник със закони (в различни области на правото)
 • Сборник със задачи за обучение на водачи на МПС
 • Сборник с пътните знаци в Република България

и др.