Фотоалбумът е мястo за събиране, сортиране и съхраняване на снимки. В зависимост от физическия носител на снимките, фотоалбумите могат да бъдат:

Класически фотоалбум

Вижте също редактиране