Свят (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Свят може да има няколко значения:

  • Думата „свят“ може да се използва като указваща към всичко това, което ни заобикаля – Вселена.
  • Думата „свят“ в по-тесен смисъл може да се отнася към Земята.
  • Във философията понятието „свят“ може да се използва като синоним на жизнен свят, термин използван в херменевтиката и феноменологията.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.