Северен и южен будизъм

Част от серията статии за
Будизъм
BuddhaTwang.jpg
Портал Будизъм
История на Будизма
Основни фигури
Буда Шакямуни
Нагарджуна · Падмасамбхава
Архат · Пратекабуда
Бодхисатва
Будизъм по страна и регион
Северен и южен будизъм
Тибетски будизъм
Школи
Тхеравада · Махаяна
Мадхямака · Йогачара
Дзен · Тендай · Шингон
Ваджраяна
Нингма · Кагю · Сакя · Бодонг
Кадам · Джонанг · Гелуг
Текстове и основни понятия
Дхарма · Трипитака
Палийски канон
Тибетски Будистки Канон
Четирите благородни
истини
· Убежище
Медитация · Трикая
Сангха · Ступа

„Южен будизъм“, „Източен будизъм“ и „Северен будизъм“ са географски термини, понякога използвани за описание на стиловете на будизма, практикуван извън Индия.

Южен будизъмРедактиране

„Южен будизъм“ представлява будизмът практикуван в Шри Ланка и по-голямата част на Югоизточна Азия. Обикновено се счита за синоним на Тхеравада.

Източно-азиатски и Северен будизъмРедактиране

„Северен будизъм“ се отнася до будизма практикуван в Източна Азия и тибетския регион – главно Китай, Тибет, Корея, Монголия и Япония. Често се счита за синоним на Махаяна. Въпреки това, понятието Северен будизъм понякога се причислява конкретно към тибетския (включително монголския) будизъм. В тази терминология будизмът в Китай, Япония и др. се нарича Източен будизъм. Брил Речникът по религия използва термина Северен будизъм в смисъла единствено на Тантрически будизъм.

Махаяна и Тхеравада в АзияРедактиране

Употребата и значението на тези термини отразява само съвременната ситуация при различните школи в будизма в Азия, като дори това отражение е неточно. Докато Тхеравада понастоящем доминира в Югоизточна Азия, допреди 13 век Махаяна също е имала добра основа в този регион. Останките на някои махаянистични възгледи в общоприетия будизъм в Югоизточна Азия (като почитането на Локешвара – форма на Авалокитешвара – в Тайланд) отразява ранното присъствие на Махаянистична идеология в света на „Южния будизъм“. Продължителният контакт между Югоизточна Азия и Индия допринася до разнообразни доктрини, реликви и текстове в Югоизточна Азия от традициите на Махаяна, Ваджраяна, както и на Тхеравада и другите Ранни будистки школи. Едва след западането на будизма в Индия, Тхеравада будизмът започва да доминира в Югоизточна Азия, като доминираната от Тхеравада Шри Ланка заема мястото на Индия като източник на текстове и учители.

В Източна Азия и Тибет, земите традиционно описвани като прилежащи към „Северния будизъм“, немахаянистични традиции също оказват влияние. Интересно е, че монашеският кодекс (Виная), спазван от монасите от Махаяна, се корени в монашеския кодекс, спазван от монасите от различните направления в Хинаяна. Историческото доказателство за съжителството на монаси от Махаяна и от не-махаянистични школи в манастири в Южна Азия по времето на разпространението на будизма от Индия към Източна Азия представлява допълнително доказателство, че формата будизъм, практикувана в „Северните“ територии, вероятно възпира много не-махаянистични влияния. Нещо повече, в дадени региони на Китай и Източна Азия (особено в Южен Китай), не-махаянистичните форми често са доминирали.

Виетнам представлява интересен пример за страна, намираща се в граничния регион между Северната и Южната будистка школа. Както би могло да се очаква, виетнамският будизъм демонстрира както силно влияние от Махаяна, така и влияние от Тхеравада.

БиблиографияРедактиране

  • Lopez Jr., Donald S., "Introduction in Buddhism in Practice, Donald S. Lopez Jr., Ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995. ISBN 0-691-04441-4