Сезонът е период от годината, обикновено свързан с изменения във времето. В умерените и полярни региони четирите сезона се наричат пролет, лято, есен и зима. В някои тропически и субтропични региони сезоните са два – дъждовният (или влажен, или мусон) сезон и сухият сезон, като количеството влага ги различава много повече отколкото средната температура.

Картината „A Masque for the Four Seasons“ от Уолтър Крейн като алегория на четирите сезона

Причината за сезоните е наклонът на оста на Земята спрямо равнината на орбитата ѝ. Отклонението е приблизително 23,5 градуса (23,45º). Като резултат от това едната част от планетата е винаги повече директно изложена на лъчите на Слънцето от другата. Това излагане се редува, докато Земята се движи по своята орбита. Когато северният полюс е наклонен към Слънцето, в северното полукълбо е лято и там до Земята достигат повече слънчеви лъчи. През зимата към Слънцето е наклонен южният полюс. Тогава северното полукълбо се огрява по-слабо от Слънцето.