Семпрония Атрацина

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Семпрония.

Семпрония Атрацина (Sempronia Atratina) e римлянка, дъщеря на Луций Семпроний Атрацин, консул през 34 пр.н.е. Тя е първата съпруга на Павел Емилий Лепид.