сета (на латински: septem - седем)[1] е десетична представка от система SI, въведена през 1991 г. Означава се със Z и означава умножение с 1021 (1 000 000 000 000 000 000 000, един секстилион), или с 10007.

Сета-
(на латински: septem)
Означение: Z
Стойност: 1021 (1.0E+21)
Равностойност: секстилион
Година на въвеждане: 1991 г.

Например: 9 ZB = 9 × 1021 B = 9 000 000 000 000 000 000 000 B = 9 милиарда TB

Като приставка от SI e приета от XIХ Генерална конференция по мерки и теглилки през 1991 г.[2]. Наименованието ѝ произлиза от латинското septem, означаващо седем, тъй като е еквивалентна на 10007.

Няколко години преди приемането на представката сета в практиката се е използвала представката hepta. Названието ѝ е образувано от гръцкото ἑπτά, също означаващо седем. Представката hepta не получава официално признание и днес не се използва.

Източници

редактиране
  1. Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
  2. The SI brochure ((en)) Описание на SI на сайта на Международното бюро за мерки и теглилки

Вижте също

редактиране