Силистар (защитена местност)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Силистар.

Силистар е защитена местност (ЗМ) с къмпинг в община Царево, област Бургас, България.

ГеографияРедактиране

Намира се на около 5 km от село Синеморец и село Резово, в граничната зона с Турция в устието на едноименната река Силистар.

СтатутРедактиране

Обявена е за защитена територия през 1992 г. от Министерството на околната среда на България. Попада на територията на природен парк „Странджа“, а така също и в едноименните защитени зони „Странджа“ за опазване на дивите птици и природните местообитания. Защитена зона „Странджа“, включваща и ЗМ „Силистар“ е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 1998 г. за ЗМ „Силистар“ (а също и за ЗМ „Устие на р. Велека“) има утвърден план за управление – пилотен, т.е. първи в цялата страна. Съгласно Закона за защитените територии ЗМ „Силистар“ се охранява, управлява и контролира от служителите на държавно горско стопанство Царево и общинската администрация в Царево, под прекия контрол на дирекцията на природен парк „Странджа“. Общ контрол върху спазване задълженията на изброените институции в защитената територия се осъществява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

ГалерияРедактиране

Външни препраткиРедактиране