Слатино

Уикимедия пояснителна страница

Името Слатино носят няколко села:

  • Слатино, област Кюстендил, България
  • Слатино, област Перник, България
  • Слатино, община Дебърца, Република Македония
  • Слатино, община Теарце, Република Македония
  • Слатино, Дергачевски район, Харьковска область, Украйна
  • Слатино, Хвойнински район, Новгородска област, Русия
  • Слатино, Маревски район, Новгородска област, Русия

вж. също

  • Слатина, община Македонски Брод, Република Македония
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.